Toetame

Tellides katusematerjali Katus24.ee-lt, annetame igalt ostetud kaubast % erivajadustega laste ja puudustes perede toetuseks. (MTÜ Naerata Ometi).

Naerata Ometi MTÜ abistab üle-Eestiliselt puudustes peresid ja erivajadusega lapsi. Abistame peresid ja lapsi, keda riik täna piisaval määral ei toeta ja kes on jäänud elu hammasrataste vahele.

 

Lisaks haldame heategevusinfot vahendavat portaali Help.ee, kus on info erinevate organisatsioonide poolt ellu viidavate projektide kohta, kuhu tahetakse toetajaid/sponsoreid/abistajaid leida.

 

Eesmärgid:

  • Erivajadustega lastele suunatud projektide elluviimine – peaasjalikult oleme abi suunanud peredele, kes on majanduslikult raskes olukorras, et oma lapsele ise vajalikku abi võimaldada ning keda paraku riik piisaval määral ei toeta.
  • Majanduslikes raskustes olevate perede abistamine! – Oleme abistanud ja abistame ka edaspidiselt majaduslikes raskustes vaevlevaid peresid. Peamiselt vajalike asjadega.
  • Erivajadustega laste ja nende perede nõustamine ja suunamine – Kõiki projekte me ise toetada ei jõua, kuid alati oleme valmis abistama infoga ning suunama ja nõustama abivajajaid.
  • Ühiskonna tähelepanu pööramine erivajadustega laste ja puudustkannatavate peredega seotud küsimustele! – Soovime, et ühiskond muutuks hoolivamaks, teadlikumaks ja sallivamaks

Lisainfo: www.naeraometi.ee