Eesti kliimasse sobib viilkatus

Eesti populaarseim katusetüüp on viilkatus, mis on kaetud kas pleki, kiviga või eterniidiga. Viilkatus ja eriti laia katuseräästaga viilkatus on ka mõistetav ning ühtlasi asjalik valik, kuna sedatüüpi katuse järsk kalle võimaldab katuselt alla tulla liiglumel, mille raskus võiks katust kevade poole tõsiselt kahjustada.

Kattematerjali valikul tuleb lähtuda katuse kaldest, sest näiteks lamedale katusele ei sobi kõik materjalid. Katusekalle antakse suhtarvuna, milleks on katuse kõrguse ja horisontaalprojektsiooni suhe, või kraadides (katuseviilu ja horisontaalprojektsiooni vaheline nurk). Projektis võib olla määratud nii katuse tüüp, kalle ja isegi kattematerjal.

Viilkatuse kattematerjali valik on lai. Järsule katusele sobib põhimõtteliselt mis tahes kate, kui aga ettevalmistustööd on korralikult tehtud.

Üldisemad reeglid katusekatte valikul

Katuseprofiili valikut mõjutavad nii visuaalsed kui ka tehnilised aspektid. Katus peab sobima majaga, ümbruskonnaga ja meeldima majaomanikule. Tehnilisest seisukohast mängivad rolli eelkõige katuse kalle ja külje pikkus. Mida madalam on kalle ja pikem katus, seda rohkem on vihmasaju korral katuse peal vett ja seda aeglasemalt see räästa suunas liigub. Seega tuleb madalate kallete ja pikkade katusepaanide puhul kasutada selliseid profiile, mille küljed on kõrged ning mille põhi on suhteliselt lai, et veel oleks ruumi ära voolata. Lisakaitset läbijooksu vastu pakub paanide külgülekatte alla jääv veesoon, mida mööda liigub räästasse plekipaanide omavahelisest liitest läbipääsenud vesi.

Tutvu toodetega ja leia endale sobiv:

ASBESTIVABA ETERNIIT
KIVIKATUSED
KIVIPUISTEGA TERASKATUSED
PLEKK-KATUSED
BITUUMENSINDELKATUSED
BITUUMENLAINEPLAADID